E- ISSN: 3023-6215
9 Eylül Medical School Internal Medicine Intensive Care Unit's Patient Data [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 1996; 6(2): 201-205 | DOI: 10.5222/terh.1996.02696

9 Eylül Medical School Internal Medicine Intensive Care Unit's Patient Data

Mehmet Ali Özcan1, Taner Çamsarı2
19 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD,İzmir
29 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Nefroloji Bilim Dalı, İzmir

Intensive care units are the most important parts of hospitals. In our country there is not enough data concerning about technical properties and results of patient care in intensive care units. In order to evaluate the patient characteristics and technical adequacy of our intensive care unit. We analysed the data of 100 patients which had been treated between January 1994 and March 1994. We concluded that the lack of some technical and personal inadequacy and found a high mortality (62%), infection (29%) and decubitis ulcers (6%) rates. Although we have not used prognostic scoring initially, we concluded that high mortality rate might be due to personal, place and material problems. This study showed us the paramount importance of using scoring systems in intensive care units. To compare the data to other centers is difficult without scoring systems.

Keywords: APACHE Scoring System, Intensive Care

9 Eylül Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Verileri

Mehmet Ali Özcan1, Taner Çamsarı2
19 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD,İzmir
29 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Nefroloji Bilim Dalı, İzmir

Yoğun bakım üniteleri giderek önem kazanan ve yaygınlaşan bilimlerdir. Ülkemizde yoğun bakım ünitelerinin teknik özellikleri ve hasta sonuçlarma ilişkin yeterli veri yoktur. Bu amaçla hastanemiz Dahili Bilimler Yoğun Bakım Ünitesi'nde 100 hasta üzerinde bir çalışma gerçekleştirildi. Bu çalışma ile ünitemizin hasta kabul, izlem ve teknik açıdan eksikleri belirlenmiştir. %62 mortalite, %29 enfeksiyon, %6 dekübit ülseri gibi yüksek oranlar tespit edilmiştir. Hastalarımızın prognostik skorları baştan belirlenmediği için gerçek bir yargıya varmasak da mortalite oranını böyle yüksek oluşunda malzeme, mekan ve personel olanaksızlıklarımızın da sorumlu olduğunu düşünülmüştür. Ülkemizde yoğun bakım ünitelerine ait net olarak karşılaşürma yapılabilecek yeterli veri bulunamadığı, gelecek için yoğun bakımlarda mutlaka skorlama sistemlerinin kullanılması gerektiği bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, APACHE skorlama sistemi

Mehmet Ali Özcan, Taner Çamsarı. 9 Eylül Medical School Internal Medicine Intensive Care Unit's Patient Data. Anatol J Med . 1996; 6(2): 201-205
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale