E- ISSN: 3023-6215
Scientific Writing Ethics And Misconduct [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 1996; 6(2): 221-225 | DOI: 10.5222/terh.1996.27807

Scientific Writing Ethics And Misconduct

Ragıp Kayar1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği, iZMiR

The aim of the science is to reach to the absolute truth. To prevent the scientific misconduct; It is necessary to educate and to sustain the young investigators to develop him/herself. Institutions should control the education of research and research projects. Editors should insist on the signs of every author and the approval of scientific committee (or ethic committee) in which institution was the research made.

Keywords: Copyright, Fabrceation, Falsification, Fradulence, Plagiarism

Tıbbi Yayın Ahlâkı Ve Kötüye Kullanımı

Ragıp Kayar1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği, iZMiR

Bilimsel yayınlarda suistimali önlemenin ilk koşulu, araştırıcıya bilim ahlakını ve bilimsel araştırma eğitimi vermektir. Araştırmanın yapıldığı kurumlar ideal araştırma koşulları hazırlamalı ve araştırma eğitimi ile araştırmanın bilimsel denetimini sağlamalıdırlar. Editörler her yazarın imzası ve etik kurul onayı bulunmayan makaleleri kabul etmemelidirler.

Anahtar Kelimeler: Bilimsel Sahtekarlık, Korsanlık, Telif hakları, Uydurma

Ragıp Kayar. Scientific Writing Ethics And Misconduct. Anatol J Med . 1996; 6(2): 221-225
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale