E- ISSN: 3023-6215
A rare cause of severe anemia in children: Hiatal hernia [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2015; 25(2): 137-139 | DOI: 10.5222/terh.2015.137

A rare cause of severe anemia in children: Hiatal hernia

Kayı Eliaçık1, Ali Kanık1, Halil Aydınlıoğlu1, Erdem Gümüş2, Masallah Baran1, Cengiz Gökalp2, Ebru Akar3, Tunç Özdemir4, Ali Rahmi Bakiler1
1İzmir Tepecik Training And Research Hospital, Clinic Of Pediatrics
2İzmir Katip Çelebi Universitty School Of Medicine,.department Of Pediatrcs
3İzmir Eşrefpaşa Municipality Hospital, Clinic Of Pediatrics
4İzmir Tepecik Training And Research Hospital, Clinic Of Pediatric Surgery

OBJECTIVE: Hiatal hernia is an uncommon disorder of childhood caused by developmental defect of diaphragm.
METHODS: The patients can be asymptomatic; however, respiratory and gastrointestinal system findings, and anemia may be develop.
RESULTS: In this paper, a two-year-old hiatal hernia case was presented whose admission findings were; weak peripheral pulses, capillary refilltime longer than 2 sec, cardiac pulse 168/min and rhythmic, blood pressure 70/50. Laboratory analysis revealed severe iron deficiency anemia, and a diagnosis of hiatal hernia was made with an incidentally detected over diaphragmatic free air on chest radiograph.
CONCLUSION: With this case, it was emphasized that in patients with shock clinic, hiatal hernia and gastrointestinal disease has to keep in mind for differential diagnosis.

Keywords: severe anemia, hiatal hernia

Çocuklarda derin aneminin nadir bir sebebi: Hiatus hernisi

Kayı Eliaçık1, Ali Kanık1, Halil Aydınlıoğlu1, Erdem Gümüş2, Masallah Baran1, Cengiz Gökalp2, Ebru Akar3, Tunç Özdemir4, Ali Rahmi Bakiler1
1S.b. İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
3İzmir Eşrefpaşa Belediye Hastanesi, Çocuk Kliniği
4S.b. İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

AMAÇ: Hiatus hernisi diafragmanın gelişimsel defekti sonucu oluşan, çocukluk yaş grubunda nadiren görülen bir durumdur.
YÖNTEMLER: Hastalarda asemptomatik seyredebileceği gibi, solunum ve gastrointestinal sistem bulguları ve anemi görülebilir.
BULGULAR: Bu yazıda başvurusunda periferik nabızlar zayıf, kapiller dolum zamanı 2 sn.den uzun, kardiak nabız 168/dk ve ritmik, kan basıncı 70/50 mmHg olan, tetkiklerinde ağır demir eksikliği anemi saptanan, akciğer grafisinde tesadüfen görülen diafragma üstü serbest hava görülmesi ile hiatal herni tanısı alan iki yaşında bir erkek olgu sunulmuştur.
SONUÇ: Bu vaka nedeniyle şok tablosu ile başvuran derin anemili olgularda hiatus hernisi ve gastrointestinal sistem hastalıklarının ayırıcı tanıda akılda tutulması gerektiği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: derin anemi, hiatal herni

Kayı Eliaçık, Ali Kanık, Halil Aydınlıoğlu, Erdem Gümüş, Masallah Baran, Cengiz Gökalp, Ebru Akar, Tunç Özdemir, Ali Rahmi Bakiler. A rare cause of severe anemia in children: Hiatal hernia. Anatol J Med . 2015; 25(2): 137-139

Corresponding Author: Kayı Eliaçık, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale