E- ISSN: 3023-6215
Crush Syndrome [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2015; 25(2): 71-77 | DOI: 10.5222/terh.2015.071

Crush Syndrome

Hakan Akdam1, Alper Alp2
1Adnan Menderes University, Faculty Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Division Of Nephrology, Aydin
2Van Education And Research Hospital, Department Of Nephrology, Van

Crush syndrome is a systemic disorder which occurs by rhabdomyolysis due to muscle trauma consisting of medical and surgical complications. Especially it is common in rescued from under rubble after earthquakes. Crush syndrome is the second most common cause of death in earthquakes after the direct effect of trauma. The most common causes of mortality are hyperkalemia, acute renal failure and infections. Provision crucial skills of evaluation, management and treatment to entrapped victim is necessary to ensure a successful outcome. Algorithm of before and during extrication, interventions on admission to hospital, follow-up at hospital after earthquake is very important to reduce mortality. İnitiation non potasium containing solutions treatment as soon as (if possible under the rubble), early diagnosis and treatment of hyperkalemia, are primary approaches.

Keywords: Earthquake, Crush, Hyperkalemia, Rhabdomyolysis

Ezilme Sendromu

Hakan Akdam1, Alper Alp2
1Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Aydın
2Van Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Van

Ezilme sendromu kas travması sonrası oluşan rabdomyolize bağlı gelişen medikal ve cerrahi komplikasyonları içeren sistemik bir bozukluktur. Özellikle depremler sonrasında enkaz altından çıkarılanlarda sık görülür. Ezilme sendromu depremlerde travmanın doğrudan etkisinden sonra en sık ikinci ölüm nedenidir ve yol açtığı bu mortalitenin en önemli sebepleri hiperpotasemi, akut böbrek yetmezliği ve enfeksiyonlardır. Enkaz altındaki mağdurun değerlendirilmesi, yönetimi ve tedavisi konusunda kritik becerinin sağlanması başarılı sonuç sağlamak için gereklidir. Deprem sonrası enkazdan çıkarılma esnası, hastaneye ilk başvuru ve hastanede izlem esnasında izlenecek yol mortalitenin azaltılmasında büyük önem taşımaktadır. En kısa sürede (tercihen enkaz altında) potasyum içermeyen (%0,09 NaCl) intravenöz sıvı tedavisinin başlanması ve hiperpotaseminin erken tanı ve tedavisi birincil yaklaşımdır.

Anahtar Kelimeler: Deprem, Ezilme, Hiperpotasemi, Rabdomiyoliz

Hakan Akdam, Alper Alp. Crush Syndrome. Anatol J Med . 2015; 25(2): 71-77

Corresponding Author: Hakan Akdam, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale