E- ISSN: 3023-6215
A bartter syndrome case who illustrating atypical clinical presentation [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2015; 25(1): 58-61 | DOI: 10.5222/terh.2015.058

A bartter syndrome case who illustrating atypical clinical presentation

Buket Kın Tekçe1, Hikmet Tekçe2, Yaşar Dağıstan3, Hülya Bahadir Çolak4
1Abant Izzet Baysal University, Faculty Of Medicine, Department Of Medical Biochemistry, 14280, Bolu, Turkey
2Abant Izzet Baysal University, Faculty Of Medicine, Department Of Nephrology, 14280, Bolu, Turkey.
3Abant Izzet Baysal University, Faculty Of Medicine, Department Of Neurosurgery, 14280, Bolu, Turkey.
4Tepecik Education And Research Hospital, Department Of Nephrology, Izmir, Turkey.

OBJECTIVE: Bartter syndrome is a consequence of the mutations in thick ascending loop of the Henle which cause deterioration in the effects of carrier proteins. Clinical spectrum complex includes severe hypokalemia, metabolic alkalosis and low-normal blood pressure which mainly caused by tubular Na and Cl loss. This very rare condition usually accepted to occur in perinatal or childhood age. It should be kept in mind that they may present in atypical ages and other than clinical expectation, patients may not be normo/hypotensive.
METHODS: .
RESULTS: .
CONCLUSION: .

Keywords: Bartter syndrome, hypokalemia, metabolic alkalosis

Atipik klinik prezantasyon gösteren bir Bartter sendromu olgusu

Buket Kın Tekçe1, Hikmet Tekçe2, Yaşar Dağıstan3, Hülya Bahadir Çolak4
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Bolu
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları A.d., Nefroloji B.d., Bolu
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi A.d., Bolu
4Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, İzmir

AMAÇ: Bartter Sendromu Henle kulpunun çıkan kalın kolundaki taşıyıcı proteinlerin etkisini ortadan kaldıran mutasyonlar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Oluşan klinik bulgular kompleksi, esas olarak tübüler sodyum ve klorür kaybının neden olduğu; ağır hipokalemi, metabolik alkaloz ve düşük-normal kan basıncı ile kendini göstermektedir. Son derece nadir görülen bu kalıtımsal bozukluğa ait klinik bulguların genellikle perinatal ve çocukluk dönemlerinde ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra hastaların atipik yaşlarda da hekimin karşısına gelebileceği ve klinik beklentinin ötesinde her zaman normo/hipotansif olmayabileceği de hatırda tutulmalıdır.
YÖNTEMLER: .
BULGULAR: .
SONUÇ: .

Anahtar Kelimeler: Bartter Sendromu, hipokalemi, metabolik alkaloz

Buket Kın Tekçe, Hikmet Tekçe, Yaşar Dağıstan, Hülya Bahadir Çolak. A bartter syndrome case who illustrating atypical clinical presentation. Anatol J Med . 2015; 25(1): 58-61

Corresponding Author: Buket Kın Tekçe, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale