E- ISSN: 3023-6215
Monomorphic Adenoma of the Epiglottis [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2006; 16(1): 43-46 | DOI: 10.5222/terh.2006.80914

Monomorphic Adenoma of the Epiglottis

İbrahim Çukurova1, Doğan Özkul1, İlker Burak Arslan1, Ümit Bayol2, Fatma N. Aktaş2
1S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İzmir
2S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir

Monomorphic adenomas are histologically benign neoplasms. They mostly arise from the parotid glands. However, their development in the minor salivary glands, oral cavity, pharynx and submandibulary glands are reported, too. 52 years old male accepted in our clinic with a history of coarsening of the voice and dysphagia who has been diagnosed as monomorphic adenoma of the epigiottis is presented because of its rarity.

Keywords: Adenoma, monomorphic, epigiottis

Epiglotta Monomorfik Adenom

İbrahim Çukurova1, Doğan Özkul1, İlker Burak Arslan1, Ümit Bayol2, Fatma N. Aktaş2
1S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İzmir
2S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir

Monomorfik adenomlar histolojik olarak selim neoplazmlardır. Sıklıkla parotis bezinden köken alırlar. Küçük tükürük bezleri, oral kavite, farinks ve submandibuler bezlerden de gelişebildiği bilinmektedir. Kliniğimizde seste kalınlaşma, yutkunma zorluğu yakınmaları ile başvuran 52 yaşındaki erkek olgu, yapılan tetkikler ve total eksizyon sonrasında epiglotun monomorfik adenomu tanısı almıştır. Ender görülmesi nedeni ile sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Adenom, monomorfik adenom, epiglot

İbrahim Çukurova, Doğan Özkul, İlker Burak Arslan, Ümit Bayol, Fatma N. Aktaş. Monomorphic Adenoma of the Epiglottis. Anatol J Med . 2006; 16(1): 43-46
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale