E- ISSN: 2822-4051
A Case Of Neonatal Brucellosis [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2009; 19(1): 46-48 | DOI: 10.5222/terh.2009.00908

A Case Of Neonatal Brucellosis

Nevin Çetin1, İkbal Akduman2, Aysun Kaya1, Mehmet Helvacı1, Özlem İnce Bağ3
1İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İZMİR
2Karaoğlu Mehmet Bey Doğum ve Çocuk Hastanesi, KARAMAN
3Behçet Uz Çocuk Hastalıklara ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İZMİR

Brucellosis is primarily a zoonotic infection. Rarely transmission from infected mother to newborn is reported. The acquisition of brucellosis in newborn can be through transplacentally, during delivery or postnatally through human milk. Brucellosis was diagnosed in a 31 week, 1500gr infant which was presented to us with arthritis 34 days after delivery. At the same time her mother was presented with fever and arthritis and brucellosis is reported based on a positive seroagglutination test. The infant had been only breast-fed so transmission was probably by human milk or transplacentally. The patient was treated with rifampicin and co-trimoxazole for 6 weeks and she recovers completely. No relapse or chronic discase was noticed during 15 month follow up of patient. The brucellosis should be taken in the consideration in the diagnosis when a new born is presented with arthritis.

Keywords: Arthritis, Brucellosis, Newborn

Yenidoğanda Brusellozis Olgusu

Nevin Çetin1, İkbal Akduman2, Aysun Kaya1, Mehmet Helvacı1, Özlem İnce Bağ3
1İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İZMİR
2Karaoğlu Mehmet Bey Doğum ve Çocuk Hastanesi, KARAMAN
3Behçet Uz Çocuk Hastalıklara ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İZMİR

Brusellozun geçiş yolları; transplasental, perinatal kan ve diğer materyallerle maruziyet, postnatal dönemde beslenme sırasında anne sütü veya meme çatlaklarındaki kanın alınması ile olmaktadır. 31 haftalık 1500 gr. doğan ve 34 günlük iken sağ dizde artrit bulguları ile getirilen olguya ve ateş, artrit bulguları olan annesine klinik ve serolojik testler ile bruselloz tanısı konuldu. Sadece anne sütü ile beslenmiş olan hastaya bulaşın transplasental, perinatal veya anne sütü ile olabileceği düşünüldü. Konjenital bruselloz tanısı konulan hastaya rifampisin ve trimetoprim sülfometaksazol tedavisi 6 hafta verilerek şifa sağlandı. 15 aylık izlemde kronikleşme görülmedi. Yenidoğan artritinin etyolojisinde konjenital brusellanın da düşünülmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Artrit, Bruselloz, Yenidoğan

Nevin Çetin, İkbal Akduman, Aysun Kaya, Mehmet Helvacı, Özlem İnce Bağ. A Case Of Neonatal Brucellosis. Anatol J Med . 2009; 19(1): 46-48
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale