E- ISSN: 2822-4051
A Case Of Gittelman's Syndrome [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2011; 21(3): 143-145 | DOI: 10.5222/terh.2011.38399

A Case Of Gittelman's Syndrome

Uğur Alfatlı1, Dinçer Atila2, Vatan Barışık3, Fırat Bıçak4
1Aile Sağlığı Merkezi MALATYA
2Bahçesaray Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü Bahçesaray VAN
3Özel Metropol Tıp Merkezi Karşıyaka İZMİR
4Siverek Özel Gülhayat Tıp Merkezi Dahiliye Bölümü Siverek,URFA

Gittelman's syndrome (GS), also called Gittelman's variant of Bartter's syndrome, is an autosomal recessive renal disorder characterized by hypokalemia, hypomagnesemia, metabolic alkalosis, and hypocalciuria. GS is caused by inactivating mutations in the thiazide-sensitive Na/Cl co-transporter gene.The most common symptoms are weakness, muscle weakness and cramps, tetany, fatigue, nocturia and polydipsia. We reported a 26 year old female treated for these symptoms for 10 years and diagnosed as Gittelman's Syndrome and cured by magnesium.

Keywords: Gittelman's syndrome, magnesium, tetany,

Gıttelman Sendromlu Olgu

Uğur Alfatlı1, Dinçer Atila2, Vatan Barışık3, Fırat Bıçak4
1Aile Sağlığı Merkezi MALATYA
2Bahçesaray Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü Bahçesaray VAN
3Özel Metropol Tıp Merkezi Karşıyaka İZMİR
4Siverek Özel Gülhayat Tıp Merkezi Dahiliye Bölümü Siverek,URFA

Gittelman Sendromu (GS) otozomal resesif kalıtımlı, hipokalemik alkaloz, hipomagnezemi ve hipokalsiüri ile karakterize Bartter sendromunun (BS) varyantı olarak değerlendirilen renal tubuler bir hastalıktır. Gittelman sendromu tiyazid duyarlı Na/Cl ko-transporter genini etkisizleştiren mutasyon ile oluşur. Yaygın semptomları halsizlik, kas güçsüzlüğü ve kramplar, tetani, yorgunluk, nokturi ve polidipsidir. Burada 10 yıldır benzer yakınmalarla çeşitli defalar başvurduğu poliklinik muayenelerinde semptomatik tedavi verilen ve Gittelman Sendromu tanısı konan magnezyum ile tedavi edilen bir olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Gittelman sendromu, magnezyum, tetani.

Uğur Alfatlı, Dinçer Atila, Vatan Barışık, Fırat Bıçak. A Case Of Gittelman's Syndrome. Anatol J Med . 2011; 21(3): 143-145
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale