E- ISSN: 2822-4051
A Case of Jejunal Gangliocytic Paraganglioma With Lymph Node Metastasis [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2009; 19(2): 88-91 | DOI: 10.5222/terh.2009.41882

A Case of Jejunal Gangliocytic Paraganglioma With Lymph Node Metastasis

Şehnaz Sayhan1, Ayça Tan1, Deniz Altınel1, Ümit Bayol1, Nihat Zalluhoğlu2, Sedat Tan2
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3.Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

Gangliocytic paragangliomas (GP) are uncommon benign neuroendocrine neoplasms, encountered exclusively in the second portion of the duodenum which can rarely recur and metastase to regional lymph nodes. W e report a 34-year-old woman presented with abdominal pain, nausea, vomiting and weight loss. İn the radiological examination of small intestine the tumor located in the jej unum and caused luminal dilatation proximal segment of jej unum above the mass. The patient undervvent segmentary small bowel resection. The patient has been diagnosed as gangliocytic paraganglioma showing lymph node metastasis with histochemical and immunohistochemical propertıes. We are presenting the case due to the exceptional location and rare lymph node metastasis.

Keywords: Gangliocytic paraganglioma, Jej unum.

Lenf Düğümü Metastazı Gösteren Jejunal Gangliyositik Paraganglioma Olgusu

Şehnaz Sayhan1, Ayça Tan1, Deniz Altınel1, Ümit Bayol1, Nihat Zalluhoğlu2, Sedat Tan2
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3.Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

Gangliyositik paragangliomalar (GP) çoğunlukla duodenum ikinci kısmında yerleşen, ender görülen, nadiren bölgesel lenf düğümü metastazı ve yineleme gösterebilen nöroendokrin neoplazilerdir. Karın ağrısı, bulantı, kusma ve kilo kaybı olan 34 yaşında kadın olguda, ince barsak pasaj grafisinde jej unumda tümör ve tümör proksimalinde dilatasyon saptanması üzerine segmental ince barsak rezeksiyonu yapıldı. Histolojik, histokimyasal ve immunohistokimyasal bulgular eşliğinde olguya jej una 1 yerleşimli, lenf düğümünde metastaz gösteren gangliyositik paragangliyoma tanısı kondu. İlginç yerleşim yeri ve son derece nadir görülen lenf düğümü metastazı nedeniyle sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Gangliyositik paragangliyoma, Jejenum.

Şehnaz Sayhan, Ayça Tan, Deniz Altınel, Ümit Bayol, Nihat Zalluhoğlu, Sedat Tan. A Case of Jejunal Gangliocytic Paraganglioma With Lymph Node Metastasis. Anatol J Med . 2009; 19(2): 88-91
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale