E- ISSN: 2822-4051
Medical And Legal Reasons Of Compulsory PCRTest Implementation in Covid-19 With Ethical Assessment [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2020; 30(3): 219-227 | DOI: 10.5222/terh.2020.70037

Medical And Legal Reasons Of Compulsory PCRTest Implementation in Covid-19 With Ethical Assessment

Cagatay Ustun1, Gülsün Ayhan Aygörmez2, Seçil Özçiftçi3, Mehmet Korkmaz2
1Ege University Medical Faculty, Department Of Medical History And Ethics
2Istanbul Gedik University Faculty Of Law, Department Of Criminal And Criminal Procedure Law
3Kocaeli Universty Institute of Health Science Department Of Medical History And Ethics

COVID-19 disease, which emerged in December 2019, affected the world in a short time. A pandemic was declared by the World Health Organization (WHO) due to the increasing number of cases approximately 3 months after the first cases appeared. As every country has different strategic applications in the fight against disease, the disease has been dealt with thanks to the necessary interventions and measures since the fact that the facts have been observed in our country. The basis of the measures taken is to reduce the risk of transmission, rapid detection of the infected person and isolation measures. For this reason, PCR (Polymerase Chain Reaction) test is performed in early diagnosis and definitive diagnosis. However, whether the PCR test is applied to each individual, does not want to have the test performed, demanding another diagnostic method, etc. Situations such as are encountered. In this direction, it was aimed to evaluate the medical and legal justifications of PCR test in terms of ethics.

Keywords: COVID-19, PCR Test, Medicine, Law, Ethics

Covid-19’da Zorunlu PCR Testi Uygulamasının Tıbbi ve Yasal Gerekçeleriyle Etik Değerlendirmesi

Cagatay Ustun1, Gülsün Ayhan Aygörmez2, Seçil Özçiftçi3, Mehmet Korkmaz2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı
2İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
3Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı

Aralık 2019’da ortaya çıkan COVID-19 hastalığı, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına almıştır. İlk olguların görüldüğü tarihten kısa bir süre sonra artan olgu sayıları nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu hastalığı pandemi olarak ilan etmiştir. Hastalık ile mücadelede her ülkenin farklı stratejik uygulamaları olduğu gibi, ülkemizde de olguların görülmeye başlandığı tarihten bugüne kadar gerekli müdahâleler ve tedbirler sayesinde hastalıkla baş edilmektedir. Alınan önlemlerin temelinde bulaş riskini azaltma, enfekte kişiyi hızlı belirleme ve izolasyon önlemleri yer almaktadır. Bu nedenle hastalığı erken teşhiste ve kesin tanıyı koymada PCR (Polymerase Chain Reaction) testi yapılmaktadır. Ancak, PCR testinin her bireye uygulanıp uygulanmama durumu, testi uygulatmak istememe, başka tanı yöntemi uygulanmasını isteme vb. gibi durumlarla karşılaşılmaktadır. Bu makalede, PCR testi uygulanmasının tıbbi ve yasal gerekçeleriyle etik yönden değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, PCR Testi, Tıp, Hukuk, Etik

Cagatay Ustun, Gülsün Ayhan Aygörmez, Seçil Özçiftçi, Mehmet Korkmaz. Medical And Legal Reasons Of Compulsory PCRTest Implementation in Covid-19 With Ethical Assessment. Anatol J Med . 2020; 30(3): 219-227

Corresponding Author: Seçil Özçiftçi, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale