E- ISSN: 3023-6215
Anatolian Journal of General Medical Research
The Histopathological Results Of The Patients To Whom Suspension Laryngoscopy Was Applied [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2008; 18(2): 60-63 | DOI: 10.5222/terh.2008.46020

The Histopathological Results Of The Patients To Whom Suspension Laryngoscopy Was Applied

İbrahim Çukurova1, Doğan Özkul1, Erdem Mengi1, Hüseyin Kırşen1, Erhan Demirhan1, Ayça Tan2
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İZMİR
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İZMİR

AIM: The histopathological results of the operation materials of the patients to whom suspension laryngoscopy vvas applied in our clinic within last 5 years were evaluated. MATERIAL AND METHODS: The evaluation was performed retrospectively on 425 patients who was underwent suspension laryngoscopy in our clinic RESULTS: Range was between 17 and 71 (median 48,9 years) and the female/male ratio was 77/348. In the histopathological assesment of the 425 patients, vocal cord polyp was reported in 143 (33,6%) patients. There were a total 104 (24,4%) cases with malignancies in which 98 of them had epidermoid carcinoma and 2 had adenocarsinoma. Carcinoma in situ was detected in 14 patients. CONCLUSION: The suspension laryngoscopy is one of the most useful methods in both the diagnosis and the treatment of the vocal cord pathologies.

Keywords: Endolaryngeal surgery, Histopathology, Suspension laryngoscopy, Vocal Cord

Suspansiyon Laringoskopisi Uygulanan Hastataların Histopatoloji Sonuçları

İbrahim Çukurova1, Doğan Özkul1, Erdem Mengi1, Hüseyin Kırşen1, Erhan Demirhan1, Ayça Tan2
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İZMİR
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İZMİR

AMAÇ: Kliniğimizde son 5 yılda uyguladığımız süspansiyon laringoskopilerinde alınan patolojik örnekleri incelenmiştir. GEREÇ VE YÖNTEM: Kliniğimizde suspansiyon laringoskopisi uyguladığımız 425 olgunun dosyaları geriye dönük incelenmiştir. BULGULAR: Yaşları 17-71 (ortalama 48,9 yıl) aralarında değişen 425 olgunun 348'i (%82) erkektir. Süspansiyon laringoskopisiyle alınan spesimenlerin histopatolojik incelemesinde en sık görülen lezyonlar 143 olguda (%33,6) vokal kord polibi ve 104 olguda kanser (98 'i epidermoid kanser, 2'si adenokanser) idi. 14 hastada ise karsinoma in situ saptandı. SONUÇ: Süspansiyon laringoskopisi özellikle ses tellerindeki değişimlerin tanısı ve kanserden ayrılmasında rutin uyguladığımız yararlı bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Endolaringeal cerrahi, Histopatoloji, Suspansiyon laringoskopisi, Ses Telleri

İbrahim Çukurova, Doğan Özkul, Erdem Mengi, Hüseyin Kırşen, Erhan Demirhan, Ayça Tan. The Histopathological Results Of The Patients To Whom Suspension Laryngoscopy Was Applied. Anatol J Med . 2008; 18(2): 60-63
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale