E- ISSN: 3023-6215
Anatolian Journal of General Medical Research
COVID-19 and the Palliative Care Center [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2022; 32(3): 468-473 | DOI: 10.4274/terh.galenos.2020.53765

COVID-19 and the Palliative Care Center

Yeliz Akatın1, Yusuf Adnan Güçlü2, Hülya Parıldar3
1University of Heath Sciences Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Palliative Care Center, Assistant of Director of Health Care Services
2University of Heath Sciences Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Manager of Department of Family Medicine anf Palliative Care Centerr
3University of Heath Sciences Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Chief of Department of Family Medicine

The outbreak of novel Koronavirus disease-2019 (COVID-19) infection causing serious respiratory system syndrome has been declared pandemic by the World Health Organization on March 11, 2020. Palliative care centers are important components of the health care system in crises such as pandemics. During such a crisis, data on the functions of palliative care clinics and the impact of the pandemic on palliative care services are limited. As the current pandemic goes on, where strict hygienic and infection control measures are taken in many health services, good care services should be provided to palliative care patients and the needs of palliative patients infected with severe acute respiratory syndrome Coronavirus-2 should be met caution. In this review, in line with the Turkish government guidance concerning the management of clinics of health institutions to fight against the COVID-19 pandemic, training of healthcare team, infection control procedures and strategic planning conducted at the Palliative Care Center of University of Health Sciences Turkey, İzmir Tepecik Education and Research Hospital were discussed.

Keywords: COVID-19, pandemic, palliative care, strategic planning

COVID-19 ve Palyatif Bakım Merkezi

Yeliz Akatın1, Yusuf Adnan Güçlü2, Hülya Parıldar3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Palyatif Bakım Kliniği, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İdari ve Palyatif Bakım Bölümü, İzmir, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İzmir, Türkiye

Ciddi solunum sistemi sendromuna neden olan yeni Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) enfeksiyonu salgını, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edildi. Palyatif bakım merkezleri, pandemi gibi kriz durumlarında sağlık bakımının önemli bileşenleridir. Böyle bir kriz sırasında, palyatif bakım kliniklerinin işlevleri ve pandeminin palyatif bakım hizmetleri üzerindeki etkisi ile ilgili veriler sınırlıdır. Birçok sağlık kurumunda katı temizlik ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin alındığı mevcut pandemi devam ederken, palyatif bakım hastalarına iyi bakım hizmetleri verilmeye devam edilmeli, şiddetli akut solunum yolu sendromu Koronavirüs-2 ile enfekte olan palyatif hastalarının ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Bu makalede, COVID-19 pandemisi ile mücadele etmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın sağlık kurumlarındaki kliniklerin işleyişi ile ilgili önerileri doğrultusunda, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi’nde gerçekleştirilen sağlık personeli eğitimleri, enfeksiyon kontrol önlemleri ve stratejik planlamalar ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, palyatif bakım, stratejik planlama

Yeliz Akatın, Yusuf Adnan Güçlü, Hülya Parıldar. COVID-19 and the Palliative Care Center. Anatol J Med . 2022; 32(3): 468-473

Corresponding Author: Hülya Parıldar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale