E- ISSN: 3023-6215
Anatolian Journal of General Medical Research
A Patient with Lymphangioma Circumscriptum on Breast Skin [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2022; 32(3): 479-480 | DOI: 10.4274/terh.galenos.2021.57983

A Patient with Lymphangioma Circumscriptum on Breast Skin

Kenan Teker1, Emre Dikmeer2, Yahya Çapkis1, Melis Gönülal3
1Department of General Surgery, İzmir Tepecik Training And Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department Of Geneal Surgery, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, İzmir, Turkey
3Department Of Dermatology, İzmir Tepecik Training And Research Hospital, İzmir, Turkey

Lymphangioma circumscriptum is a rare vascular malformation that affects the skin and subcutaneous tissues. Surgical removal in treatment; injection of sclerosing agents, ablation with electrocautery, carbon dioxide laser, radiotherapy and cryotherapy can be applied medically. A 19-year-old female patient was admitted to the dermatology outpatient clinic because of bleeding lesions that started 3 years ago and spread gradually between the lower inner quadrant of the right breast and the sternum. Because of the biopsy taken from the lesion, the patient was diagnosed with lymphangioma circumscriptum. The lesion was surgically excised. Lymphangioma circumscriptum, which is generally localized in the oral mucosa, tongue, areas close to the trunk of the lower and upper extremities, inguinal, armpit and chest region, was detected between the right breast inner quadrant and sternum in this study. We believe that our case, which is rarely encountered in terms of location and age of onset, will contribute to the literature in these respects.

Keywords: Lymphangioma circumscriptum, breast skin, surgical excision

Meme Derisinde Lenfanjioma Sirkumskriptumlu Hasta

Kenan Teker1, Emre Dikmeer2, Yahya Çapkis1, Melis Gönülal3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İzmir, Türkiye

Lenfanjioma sirkumskriptum, deri ve subkütan dokuları etkileyen nadir bir vasküler malformasyondur. Tedavide cerrahi olarak çıkarma; medikal olarak sklerozan ajanların enjeksiyonu, elektrokoter ile ablasyon, karbondioksit lazer, radyo terapi ve kriyoterapi uygulanabilir. On dokuz yaşında kız hasta 3 yıl önce başlayan sağ meme alt iç kadran ile sternum arasında giderek yayılan deriden kabarık kanamalı lezyonlar nedeniyle dermatoloji polikliniğine başvurdu. Lezyondan alınan biyopsi sonucunda hastaya lenfanjioma sirkumskriptum tanısı konuldu. Lezyon cerrahi olarak eksize edildi. Genellikle ağız mukozası, dil, alt ve üst ekstremitelerin gövdeye yakın alanlarında, kasık, koltukaltı ve göğüs bölgesinde lokalize olan lenfanjioma sirkumskriptum olgumuzda sağ meme iç kadran ile sternum arasında tespit edilmiştir. Yerleşim yeri ve ortaya çıkma yaşı açısından nadir karşılaşılan olgumuzun bu açılardan literatüre katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Lenfanjioma sirkumskriptum, meme derisi, cerrahi eksizyon

Kenan Teker, Emre Dikmeer, Yahya Çapkis, Melis Gönülal. A Patient with Lymphangioma Circumscriptum on Breast Skin. Anatol J Med . 2022; 32(3): 479-480

Corresponding Author: Kenan Teker, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale