E- ISSN: 3023-6215
Anatolian Journal of General Medical Research
A Rare Cause Of Adult Bowel Obstruction: A Case Of [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2008; 18(2): 101-104 | DOI: 10.5222/terh.2008.62042

A Rare Cause Of Adult Bowel Obstruction: A Case Of

İlker Sücüllü1, Ali İlker Filiz1, Hasan Hakan Erem2, Recai Gökcan3
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi, İSTANBUL
2Erzincan Asker Hastanesi Genel Cerrahi Servisi, ERZİNCAN
3Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Göztepe Radyoloji Laboratuvarı, İSTANBUL

A 31 -year-old woman presented to our emergency service with a one-day history of progressive abdominal pain, vomiting and nausea. On physical examination, she had abdominal tenderness mainly on the right lower quadrant. Blood was determined at the digital rectal examination. Abdominal computerized tomography revealed ileocecal intussusception. She underwent a surgical laparotomy and right hemicolectomy and ileotransversostomy including the invaginated segment was performed. The pathological examination of the resection material could not show any underlying pathology. Adult intussusception is a rare pathology, it must be considered as a possible cause with abdominal pain and intestinal obstruction.

Keywords: Acute abdomen, Adult intussusception, Intemal hernia

Erişkinlerde Nadir Bir Barsak Tıkanması Nedeni: İleoçekal İntususepsiyon Olgusu

İlker Sücüllü1, Ali İlker Filiz1, Hasan Hakan Erem2, Recai Gökcan3
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi, İSTANBUL
2Erzincan Asker Hastanesi Genel Cerrahi Servisi, ERZİNCAN
3Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Göztepe Radyoloji Laboratuvarı, İSTANBUL

Otuzbir yaşında kadın hasta,1 gün önce başlayan, karın ağrısı ve bulantı-kusma yakınmalarıyla başvurdu. Hastanın fizik bakısında, karında sağ alt kadranda belirgin olmakla birlikte tüm kadranlarda duyarlılık vardı. Rektal tuşede kan saptandı. Karın ultrasonografısi ve bilgisayarlı tomografisinde ileoçekal intususepsiyon görüntüsü vardı. İnvajine olan alanı içine alacak şekilde sağ hemikolektomi ve ileotransversostomi uygulandı. Spesimenin patolojik incelenmesinde invajinasyona neden olacak hiçbir patoloji görülmedi. Erişkin dönemde intususepsiyon çok nadir görülmekle birlikte karın ağrısı olan ve barsak tıkanmalı hastaların ayırıcı tanısında göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akut karın, Erişkin intususepsiyon, İç fıtık, İnce barsak, İleoçekal bileşke, İnvaginasyon

İlker Sücüllü, Ali İlker Filiz, Hasan Hakan Erem, Recai Gökcan. A Rare Cause Of Adult Bowel Obstruction: A Case Of. Anatol J Med . 2008; 18(2): 101-104
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale