E- ISSN: 3023-6215
Anatolian Journal of General Medical Research
Answer: Ileocolic Intussusception Due to Ileal Lyphoma [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2005; 15(2): 136-137 | DOI: 10.5222/terh.2005.76753

Answer: Ileocolic Intussusception Due to Ileal Lyphoma

Salih Akşit1, Tankut Tokatlıoğlu1, Eyüp Kebabçı2, Mustafa Ölmez2
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Radyoloji Bölümü, İzmir
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü, İzmir


Yanıt: İleal Lenfomaya Bağlı Gelişen İleokolik İntususepsiyon

Salih Akşit1, Tankut Tokatlıoğlu1, Eyüp Kebabçı2, Mustafa Ölmez2
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Radyoloji Bölümü, İzmir
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü, İzmir


Salih Akşit, Tankut Tokatlıoğlu, Eyüp Kebabçı, Mustafa Ölmez. Answer: Ileocolic Intussusception Due to Ileal Lyphoma. Anatol J Med . 2005; 15(2): 136-137
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale