E- ISSN: 3023-6215
Anatolian Journal of General Medical Research
Life-Threatening Complications of Sinusitis: Two Case Reports [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2005; 15(2): 123-129 | DOI: 10.5222/terh.2005.82081

Life-Threatening Complications of Sinusitis: Two Case Reports

Orhan D. Kara1, Önder Yavaşcan2, Sümeır Sütçüoğlu2, Sinan Kurtul2, Müge Kuzu2, Nejat Aksu2
1SSK Ege Doğum ve Kadın Hastalıklan Eğitim Hastanesi, Yenişehir, İzmir
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Klinikleri, Yenişehir, İzmir

Despite improvements in antibiotic therapies and surgical techniques, sinusitis still carries a risk of serious and potentially fatal complications. Especially, orbital and intracranial complications can cause a high rate of mortality and morbidity. We describe our experience in managing two children with sinusitis who were admitted with life-threatening complications. One case presented with complete blindness due to optic neuritis as a complication of bilateral sphenoidal and left ethmoidal sinusitis. The other case was admitted with loss of consciousness due to intracranial abscess as a consequence of pansinusitis. In conclusion, serious and life-threatening complications are uncommon in sinusitis. However, a high index of suspicion, accurate diagnosis, and rapid intervention by medical and/or surgical methods could prevent severe complications.

Keywords: Sinusitis, blindness, loss of consciousness, child

Sinüzitin Hayatı Tehdit Eden Komplikasyonları: İki Olgu Sunumu

Orhan D. Kara1, Önder Yavaşcan2, Sümeır Sütçüoğlu2, Sinan Kurtul2, Müge Kuzu2, Nejat Aksu2
1SSK Ege Doğum ve Kadın Hastalıklan Eğitim Hastanesi, Yenişehir, İzmir
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Klinikleri, Yenişehir, İzmir

Antibiyotik tedavilerindeki ve cerrahi yöntemlerdeki gelişmelere rağmen sinüzite bağlı komplikasyonlar günümüzde ölümle sonuçlanabilecek ciddi riskler taşımaktadır. Özellikle intrakraniyal ve orbital komplikasyonlar yüksek oranda mortalite ve morbidite ile sonuçlanabilmektedir. Bu yazıda tıbbi olarak başarılı bir şekilde tedavi edilmiş sinüzit komplikasyonlu iki hasta sunulmuştur. Akut görme kaybı ile başvuran 13 yaşındaki kız hasta, bilateral sfenoidal ve sol etmoidal sinüzite bağlı optik nörit, bayılma nedeniyle başvuran 12 yaşındaki erkek hasta ise pansinüzite bağlı intrakraniyal abse olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, sinüzitte ciddi ve yaşamı tehdit eden komplikasyonlar nadirdir. Ancak mortalite ve morbiditeyi azaltmada şüpheci yaklaşım ile hızlı tanı ve tedavi çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Sinüzit, görme kaybı, bayılma, çocuk

Orhan D. Kara, Önder Yavaşcan, Sümeır Sütçüoğlu, Sinan Kurtul, Müge Kuzu, Nejat Aksu. Life-Threatening Complications of Sinusitis: Two Case Reports. Anatol J Med . 2005; 15(2): 123-129
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale