E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
A Giant Unknow Primary Neck Mass: Malignant Melanoma [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2009; 19(2): 84-87 | DOI: 10.5222/terh.2009.98945

A Giant Unknow Primary Neck Mass: Malignant Melanoma

İbrahim Çukurova1, Suat Kaptaner1, Erhan Demirhan1, Yusuf Yalçın1, Orhan Gazi Yiğitbaşı1, Bengü Günay Yardım1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, K.B.B. Ve Baş-Boyun Cerrahisi Kliniği, İzmir

A rapid growing cervical mass was detected on a 60 years old male patient. Fine needle aspiration biopsy revealed as malignant cytology. After aproppriate research, the diagnose was as neck mass with the unknown primary and radical neck dissection was performed. The pathological examination of the specimen showed that malignant melanoma metastasis in the cervical lymph nodes. The treatment of choice in cervical lymph node metastasis of malign melanoma with unknown origin is to make a radical or modifıed radical neck dissection.

Keywords: Cervical lymph node metastases, malignant melanoma, neck mass, unknown primary.

Primeri Saptanamayan Dev Boyun Kitlesi: Malin Melanom

İbrahim Çukurova1, Suat Kaptaner1, Erhan Demirhan1, Yusuf Yalçın1, Orhan Gazi Yiğitbaşı1, Bengü Günay Yardım1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, K.B.B. Ve Baş-Boyun Cerrahisi Kliniği, İzmir

Kliniğimize boyunda 6 aydır hızlı büyüyen şişlik yakınmasıyla başvuran 60 yaşındaki erkek hastada 13x8x6 cm boyutlarında sol servikal kitle saptanmıştır. Kitleye yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisinin malin gelmesi üzerine primeri açısından araştırılan ve odak bulunamayan hasta primeri bilinmeyen boyun kitlesi olarak değerlendirilmiş ve radikal boyun diseksiyonu uygulanmıştır. Spesimenin histopatolojik incelemesinde lenf düğümlerinde malin melanom metastazı saptanmıştır. Servikal lenf metastazı düşünülen ve primeri bulunmayan malin melanomlarda uygulanacak tedavi yöntemi radikal veya modifıye radikal boyun diseksiyonudur.

Anahtar Kelimeler: Boyun metastazı, malin melanom, primeri bilinmeyen, servikal lenfatik metastaz.

İbrahim Çukurova, Suat Kaptaner, Erhan Demirhan, Yusuf Yalçın, Orhan Gazi Yiğitbaşı, Bengü Günay Yardım. A Giant Unknow Primary Neck Mass: Malignant Melanoma. Anatol J Med . 2009; 19(2): 84-87
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale